• ההזמנה הינה אישית, כל נרשמ/ת חייב/ת ברישום נפרד.
  • אישור ההשתתפות יישלח בהודעת sms לנייד במהלך היומיים הקרובים
  • פרטי ההתקשרות של משתתפי הכנס מועברים לאחר הכנס למציגים בו לצרכי שיווק

מציגים ונותני חסויות: